به سامانه حسابداري شخصي، آنلاين و رایگان حساب بيست خوش آمديد
کد شامد: 1-1-686358-65-4-4
ثبت نام

 
 
 

تغييرات جديد در سامانه حساب بيست :  صفحه نمايش ليست آرزوها :

حساب بيست : سامانه حسابداري شخصي آنلاين و 100% رايگان

 

صفحه نمايش ليست آرزوها به سامانه حساب بيست اضافه شده است. به اين ترتيب همه آرزوهائي كه توسط كاربران درج شده و گزينه "طلب آمين"  آن تيك زده شده باشد ، نمايش داده خواهد شد.

در ليست به نمايش در آمده اين اطلاعات وجود دارد :

آيكون وضعيت نمايش : 3 آيكون براي هر آرزو در نظر گرفته شده است آيكون در انتظارتحقق، آرزوي محقق شده و آرزوي باطل شده كه هر كدام از اين حالتها با جلوه بصري مناسب هم نمايش داده شده است

عنوان نمايش: بيان كننده موضوع اصلي آرزو مي باشد

تاريخ ثبت آرزو : نمايش دهنده تاريخ ثبت آرزو مي باشد

وضعيت كنوني آرزو : در ابتدا " آرزوي در انتظار آمين شما" خواهد بود و بعدا تغيير خواهد نمود

تاريخ تحقق آرزو : در ابتدا خالي است اما پس از تحقق محتوا خواهد داشت

 

در سمت مقابل ( سمت چپ ) نيز سه گزينه وجود دارد

تعداد آمين هائي كه تا كنون براي هر آرزو گفته شده است : توجه داشته باشيد كه هر آرزو را تنها براي يكبار مي توانيد آمين بگوئيد و تلاش شده است تا جلوي كليك هاي تكراري گرفته شود

آيكون اعلام "آمين" شما : با كليك بر روي اين آيكون از سوي شما يك آمين به تعداد آمين هاي دريافت شده براي آرزوي مورد نظر افزوده خواهد شد