به سامانه حسابداري شخصي، آنلاين و رایگان حساب بيست خوش آمديد
کد شامد: 1-1-686358-65-4-4
ثبت نام

 
 
 

رويه حفاظت و امنيت اطلاعات شما

 

سایت حساب بیست حداقل اطلاعات شما را در اختیار دارد که این اطلاعات مشخصا تنها یک ایمیل ناشناس می باشد. در حقیقت اطلاعات ثبت شده از سوی شما در سامانه بصورت کاملا ناشناخته ثبت شده و تنها برای خود شما مفهوم دارد

سایت حساب بیست هیچگونه اطلاعات مربوط به شما را بدون اجازه و یا اطلاع شما به ديگران نخواهد داد.

اطلاعات عضویت شما شامل ایمیل، کلمه عبور بصورت خودکار رمزنگاری میگردد.

نمونه کدگذاری اطلاعات کاربران را در تصویر زیر مشاهده می نمائید

حساب بیست : حسابداری شخصی آنلاین و 100% رایگان

 

شرایط عمومی :

وب سايت حساب بیست ( hesab20.com )  با استفاده از فرمهای تماس با ما و یا ثبت نام كاربران (پست الكترونيك و ...) اطلاعاتی را دريافت و براي اطلاع رسانی خدمات یا دريافت نظرات و پيشنهادات درباره خدمات از آنها استفاده مينمايد. سيستم يكپارچه سایت حساب بیست براي هر كاربر يک حساب كاربري ايجاد ميكند. هر نوع اطلاعات شما در بانك اطلاعاتي سایت حساب بیست نگهداري ميشود. از اطلاعات شما تنها در هنگامي استفاده خواهد شد، که لازم است تغيير و تحولاتي در خدمات ایجاد شده، يا خدمات جديد در سایت حساب بیست ایجاد شده یا شرايط ويژه اي که ممکن است براي شما قابل توجه باشد به اطلاعتان برسد. در صورتيکه ترجيح مي دهيد اين اطلاعات را دريافت نکنيد، ميبايست موضوع را از طریق فرم تماس با ما درخواست نمائید .


اطلاعات آماری :
سایت حساب بیست اطلاعات بازدید مشتركين را با استفاده از سيستم گزارش آمار وب سايت تهیه و در جهت پيش برد و توسعه خدمات و محصولات آنها را مورد تجزيه و تحليل قرار ميدهد. همچنين از طريق اطلاعات مشتركين آماري جمع آوري مي شود که سایت حساب بیست را در بهبود روند توسعه خدمات و محصولات کمک مي کند. اين بخش به اطلاعات شخصي قابل شناسايي مربوط نمي شود، مگر مواردي که جهت جلوگيري از سوء استفاده و يا ايجاد اختلال در سيستم سایت حساب بیست الزاميست.

سایت حساب بیست همچنين داراي برخي لينکها به ديگر سايتهاست، بديهي است سایت حساب بیست مسئوليتي درقبال محتوا يا شرايط حفظ اطلاعات مشترك در اين سايتها ندارد.
سایت حساب بیست داراي سطح مناسبي از کنترل براي جلوگيري از، سوء استفاده، از دست رفتن و يا جابجايي اطلاعات مي باشد.

 

سایت حساب بیست روشهاي زير را براي تغيير و اعلام اطلاعات مشترك فراهم آورده است

  •   از طريق صفحه ورود به دفتر کار کاربری
  •    ارسال پست الكترونيك به support@hesab20.com

در هر يك از روشهاي فوق دريافت تائيديه از طریق الكترونيك صورت میگیرد، در شرايطي كه  به هر دليل امكان دسترسي به پست الكترونيك حساب مشترك براي وي وجود نداشته باشد، سایت حساب بیست در مواقعي خاص با دريافت سندي(مانند اصل شناسنامه یا کارت ملی مشترک مورد نظر ) كه به نحوي اثبات مالكيت براي مشترك نمايد اقدام به تغيير اطلاعات حساب مشترك مينمايد.

 

 ارسال پست الكترونيك

سایت حساب بیست براي تماس با شما جهت تاييد دريافت و ارسال اطلاعات در خواستي شما از پست الكترونيك استفاده مي کند، همچنين در قسمت تماس با ما روشهايي براي ارتباط با سایت حساب بیست تعيين شده كه از طريق هر يك از آنها نيز ميتوانيد با سایت حساب بیست ارتباط برقرار نمائيد. برخي اطلاعات ارسالي توسط شما ممکن است پس از مرور زمان از بايگاني بانك اطلاعاتي حذف شود. درهر صورت اين اطلاعات تنها با اجازه صريح شما در اختيار ديگران قرار خواهد گرفت. همانگونه که در بندهاي قبلي اين رويه اشاره شد، اطلاعات شما در اختيار ديگران قرار نخواهد گرفت، مگر در موارديکه شخص ثالثي در پردازش و حفظ اطلاعات شما دخيل بوده و يا مورد درخواست مراجع قضائي واقع شود، چرا که اين امر براي انطباق با قوانين و مقررات جاري جمهوري اسلامي ايران و بين الملل بر روند نظارت بر سایت حساب بیست ضروري مي باشد،

 

تغيير در قوانين حفظ اطلاعات

در صورتيکه تغييراتي در شرايط حفظ اطلاعات مشتركين سایت حساب بیست با ديگر موارد حفظ اطلاعات ايجاد شود ، حداقل سي روز پيش از اجراي آن، به شما توسط پست الكترونيك اعلام و اين تغييرات به توافقنامه ها نيز منتقل خواهدشد. تغييرات جزيي بلافاصله به اين رويه بروي سایت حساب بیست قابل مشاهده خواهد بود.

 

حذف اشتراک از سایت حساب بیست

در صورت انصراف از اشتراک سایت حساب بیست (چه داوطلبانه و چه غير داوطلبانه)کليه اطلاعات شخص شما در حالت"غير فعال شده" در بانک اطلاعاتي مربوطه سایت حساب بیست قرار خواهند گرفت. بديهي است غيرفعال سازي اشتراک شما به معني حذف تمامي اطلاعات شخصي قابل شناسايي شما از بانک اطلاعاتي سایت حساب بیست نمي باشد. سایت حساب بیست اطلاعات شخصي قابل شناسايي شما را جهت حل مسائل حقوقي يا اجراي توافقنامه (در صورت لزوم) نگه داشته و يا استفاده خواهد کرد

 

لیست ورود به دفتر کار کاربران:


گزینه جدیدی به امکانات دفتر کار کاربران اضافه شده است هدف از افزودن این گزینه ارتقاء امنیت و اطمینان خاطر کاربران سیستم بوده است

برای اطلاعات بیشتر "لیست ورود به دفتر کار کاربران" را مطالعه کنید