به سامانه حسابداري شخصي، آنلاين و رایگان حساب بيست خوش آمديد
کد شامد: 1-1-686358-65-4-4
ثبت نام

 
 
 

قرارداد عضویت در سایت حساب بیست ( رایگان )

سایت حساب بیست - لوگوی سایت - حسابداری شخصی رایگان و آنلاین

 

اين توافقنامه توسط و مابين سایت حساب بیست  كه در اين توافقنامه "سایت حساب بیست" ناميده ميشود از يك طرف و شما (وكيل، نماينده، وارث و جانشين شما نيز در اين قرارداد مشترك خطاب ميشود) كه در اين توافقنامه "مشترك" ناميده ميشويد از طرف ديگر، تنظيم شده و از لحظه عضویت كه بعنوان امضاي الكترونيكي شما تلقي ميگردد معتبر و قابل اجراست.

 

  اين توافقنامه شرايط و مقررات استفاده از خدمات سایت حساب بیست را تعيين نموده و تعهدات سایت حساب بیست به مشترك و بالعكس تعهدات مشترك به سایت حساب بیست را در رابطه با خدمات مورد استفاده توسط مشترك تشريح مي كند.

 

  اين توافقنامه مانند ديگر سياستهاي سایت حساب بیست، به همراه تمامي تغييرات ضميمه آن، تشكيل دهنده توافقنامه اي كامل و اختصاصي بين مشترك و سایت حساب بیست مي باشد كه در رابطه با چگونگي نحوه استفاده از خدمات سایت حساب بیست ميباشد و همچنين تكميل كننده تمامي پيشنهادات و توافقات و ارتباطات قبلي مي باشد.

 

  تمامي سياستنامه ها و توافقنامه هاي مربوط به خدمات سایت حساب بیست به صورت بخش هاي جداگانه در اين توافقنامه آمده است كه شامل سياستنامه هاي مورد بحث (UDRP) نيز مي باشد. با عضویت و استفاده از خدمات سایت حساب بیست، مشترك موافقت مينمايد كه تمامي شرايط و توافقنامه هاي پيوست را كه بخشي از اين توافقنامه هستند درك و موافقت نموده كه به آن عمل نمايد.

 

 قوانين كلي مطرح شده در بند "الف" در مورد تمامي مشتركين سایت حساب بیست اعمال مي شود. توافقنامه هاي خاص مربوط به خدمات  و يا محصولات، در بند "ب" مطرح شده اند كه هريك صرفا در مورد مشتركيني كه آن محصولات يا خدمات را تهيه نموده اند قابل اجراست.

 

الف) قوانين كلي خدمات

1)  توافقنامه و تغييرات

 مشترك متعهد ميشود تا با تغييراتي كه ممكن است سایت حساب بیست هر از چند گاهي در اين توافقنامه ايجاد كند موافقت نموده و محدوديتهايي را كه پس از اعمال اين تغييرات ايجاد مي شود رعايت نمايد. چنانچه از خدمات سایت حساب بیست استفاده نمايد، اين توافقنامه بايد به طور كامل و تا زماني كه از خدمات استفاده مي كند و از مزاياي آن بهره مي برد، اجرا شود. چنانچه مشترك در استفاده از محصولات و خدمات سایت حساب بیست انصراف دهد، حساب کاربری وی غیر فعال مي گردد. مشترك مي پذيرد كه در صورت تمايل به قطع استفاده از خدمات سایت حساب بیست مسئول خواهد بود كه اين موضوع را به سایت حساب بیست اطلاع دهد.

 

 2)اطلاعات صحيح

 مشترك موافقت مي نمايد كه با به روز نمودن اطلاعات خود (درصورت لزوم) هنگام استفاده از خدمات سایت حساب بیست اطلاعات صحيح در اختيار سایت حساب بیست قرار دهد و سایت حساب بیست براي برقراري هرگونه ارتباط با مشترك از اطلاعات ارائه شده  توسط مشترك استفاده نمايد چنانچه اطلاعاتي كه ارائه ميدهد نادرست، مبهم يا ناقص باشد و يا سایت حساب بیست شبهه مستدلي در مورد نادرست بودن، مبهم بودن، ناقص بودن و يا دقيق نبودن اطلاعت شما داشته باشد سایت حساب بیست به صلاحديد خود مجاز خواهد بود خدمات مشترك را قطع و حساب وي را مسدود نمايد.

 

 3)حفظ اطلاعات محرمانه

 شما مي توانيد در اين قسمت رويه حفظ اطلاعات محرمانه در سایت حساب بیست را مطالعه فرمائيد كه در مورد تمامي خدمات سایت حساب بیست اعمال ميشود.

 اين رويه در برگيرنده حقوق مشترك و مسئوليت سایت حساب بیست در رابطه با حفظ اطلاعات شخصي مشترك است. سایت حساب بیست از اطلاعات مشترك بر خلاف و غير از اهداف و محدوديتهاي ذكر شده در رويه حفظ اطلاعات محرمانه، استفاده نخواهد كرد.

 

4)امنيت حساب

 مشترك متعهد مي گردد كه محرمانه بودن كلمه عبور و اطلاعات حساب خود را حفظ نمايد. مسئوليت تمامي عملياتي كه بوسيله حساب مشترك انجام گيرد به عهده خود مشترك است. چنانچه استفاده غيرمجاز و يا ناقض امنيت صورت بگيرد بايد سريعا به سایت حساب بیست اطلاع داده شود.بديهي است سایت حساب بیست هيچگونه مسئوليتي در قبال هرگونه ضرر و زيان كه بر اثر استفاده فرد ديگري از كلمه عبور و يا حساب مشترك با و يا بدون اطلاع مشترك انجام شده نمپذيرد. مشترك همچنين موافقت مي نمايد كه مسئوليت خسارتهاي وارده احتمالي به سایت حساب بیست يا ديگر مشتركين كه در اثر استفاده افراد متفرقه از حساب يا كلمه عبور مشترك بوده به عهده مشترك ميباشد. مشترك ميبايست به دلايل امنيتي اطلاعات دسترسي به حساب خود را در جاي امن نگهداري نموده و در مورد عدم دسترسي ديگران به اطلاعات حساب، نام كاربري و كلمه عبور خود احتياط نمايد. بديهي است مسئوليت تمامي عملياتي كه از طريق حساب مشترك انجام مي گيرد، چه بوسيله خود مشترك و چه بوسيله جانشين و نماينده وي و يا افراد متفرقه  و يا به هر طريق ديگر، به عهده مشترك ميباشد. سایت حساب بیست از پذيرفتن مسئوليت هرگونه فعاليت انجام شده در حساب مشترك با و يا بدون اجازه مشترك خودداري مي كند.

 

5)عدم استفاده غير قانوني و خلاف شرع

مشترك موافقت مي نمايد كه هيچگونه استفاده خلاف قوانين و  مقررات جاري جمهوري اسلامي ايران و همچنين قوانين جاري بين الملل انجام ندهد.

چنانچه سایت حساب بیست به علت استفاده غيرقانوني مشترك از خدمات و يا موارد غير اخلاقي اطلاعات مشترك را حذف و اقدامات اصلاحي انجام دهد در هیچ مورد پاسخگو و متعهد نخواهد بود و عواقب آن نیز بر عهده مشترک بوده و وی آنرا پذیرفته است.

سایت حساب بیست اين حق را براي خود محفوظ مي دارد كه استفاده از خدمات را بررسي نموده و به اختيار خود آنرا لغو نمايد.

سایت حساب بیست مجاز است دسترسي مشترك به خدمات را در هر زمان و به هر دليل بدون اطلاع قبلي قطع و يا مسدود نمايد.

چنانچه استفاده مشترك از محصولات و خدمات منجر به اقدام و يا تهديد قانوني عليه سایت حساب بیست، شركتهاي وابسته و يا شركاء گردد، سایت حساب بیست مجاز خواهد بود بدون در نظر گرفتن نتيجه اين اقدامات به ادامه سرويس دهي به مشترك خود خاتمه دهد.

سایت حساب بیست همه اشتراکها را براي استفاده بيش از حد فضا و يا پهناي باند، مورد بررسي قرار مي دهد و در صورت مشاهده استفاده بيش از حد آنرا متذکر شده و يا نسبت به قطع سرويس مشترك اقدام مي نمايد.

اعمال غيراخلاقي عبارتند از اعمالي كه جهت افترا زدن، آسيب زدن، سوء استفاده، تهديد، بدگويي و آزار اشخاص ثالث صورت گرفته اند، اعمالي كه مغاير با قوانين جاري جمهوري اسلامي ايران و بين الملل مي باشند، اعمالي كه جهت تشويق ديگران به رفتارهاي غيرقانوني از قبيل و نه محدود به جنايت، استفاده غيراخلاقي از تصاوير كودكان و ...  طراحي شده اند. اعمالي كه حريم شخص ثالث و يا يك نژاد يا اديان و مقدسات را مورد تعارض قرار مي دهند. فعاليتهايي كه جهت جعل هويت شخص ثالث، وارد شدن به رايانه و يا شبكه ديگران به طور غيرمجاز (هك كردن)، انتشار ويروسهاي اينترنتي و اعمال تخريب ديگران طراحي شده اند و يا فعاليتهايي كه به هرصورت منجر به آزار كودكان گردد. بديهي است اعمال غيراخلاقي تنها به موارد فوق محدود نمي گردد.

 

  6) مقابله با هر نوع اخلال

چون هدف از راه اندازی سایت حساب بیست ارائه خدمات بدون محدودیت و حاشیه آفرینی به مشترکین می باشد، سایت بیست به محض مشاهده هر نوع سوء استفاده از خدمات می تواند آنرا از طریق راه های ارتباطی با مشترک، تذکر داده یا آنکه بدون تذکر نسبت به قطع سوء استفاده و مسدود نمودن مشترک اقدام نماید و مشترک صراحتا حق هر نوع اعتراض یا اقدامی را از خود سلب نموده است.

7)مالكيت معنوي

 كليه حقوق و منافع خدمات مربوط به مالكيت معنوي سایت حساب بیست متعلق به سایت حساب بیست است. مشترك موافقت مي كند كه هيچ سود يا امتيازي در اين مالكيت معنوي به وي منتقل نمي شود و متعهد مي شود كه هيچ گونه ادعا و درخواستي  درباره سود خدمات نخواهد كرد.

 مشترك درك و موافقت مي كند كه كليه محتويات و موارد موجود در اين موافقتنامه، ساير رويه ها و وب سايت سایت حساب بیست مانند ساير حقوق و قوانين مالكيت تحت حفاظت قوانين مختلف حق نشر، حق امتياز و علامت تجاري در جمهوري اسلامي ايران مي باشد و سایت حساب بیست صادر كننده امتياز آن صريحاً تمامي حقوق مربوط به چنين مواردي را براي خود محفوظ مي دارد، همچنين مشترك درك و موافقت نموده است كه از هرگونه استفاده از بندهاي شرح داده شده در بالا به هر نحو بدون داشتن اجازه صريح كتبي از سایت حساب بیست يا صادركننده امتياز آن منع شده است. هيچ گونه امتياز يا حقي تحت هرگونه حق نشر، امتياز، علامت تجاري، علامت خدماتي يا حق مالكيت يا پروانه ديگر بوسيله اين توافق نامه به مشترك واگذار نشده است.

 

8)استفاده از خدمات سایت حساب بیست بصورت رایگان

استفاده از خدمات سایت حساب بیست "کاملا رایگان" و "دائما رایگان"  می باشد و این از جمله سیاستهای غیر قابل تغییر سامانه خواهد بود. بنابراین مشترکان در قبال این خدمات هیچ وجهی را نپرداخته و هیچ تعهد و دینی نیز بر عهده نداشته و نخواهند داشت.

هيچ عملي از سوی براي دستيابي به كد منابع (Source Code) سیستم مجاز نمي باشد.

 سایت حساب بیست تمامي حقوق سایت را براي خود محفوظ مي دارد.

خدمات و سامانه نرم افزار حساب بیست تماما تحت مالكيت معنوي سایت حساب بیست هستند.

كد منابع (Source Code) نرم افزار دارايي انحصاري سایت حساب بیست بوده و نرم افزار از طريق حق چاپ (Copy Right)، از جمله قانون حق نشر ايران محافظت مي شود.

بجز حقوقي كه در اين توافقنامه صريحا به مشترك اعطا شده هيچ حق ديگري نسبت به نرم افزار به مشترك تعلق نمي گيرد و كليه حقوق آن براي سایت حساب بیست محفوظ مي باشد.

 سایت حساب بیست خدمات خود را بدون هيچ نوع ضمانت و گارانتي صريح يا ضمني ارائه مي دهد با اين وجود محدوديتي براي ارائه ضمانتهاي ضمني در حين واگذاری خدمات به مشتریکن ندارد.

 

9) هزينه و پرداخت خدمات اختصاصی

استفاده از خدمات سایت بیست رایگان می باشد. اما استفاده از خدمات اختصاصی که ماهیت آنها هزینه بر می باشند مانند استفاده از سیستمهای اطلاع رسانی توسط پیامک و یا سایر خدماتی که بعدا تعریف و ارائه خواهد شد، از این قانون مستثنی بوده و مشترک در صورت تمایل به بهره مندی از اینگونه خدمات اختصاصی (مانند پیامک) باید نسبت به تامین هزینه های آن اقدام نماید.

صورت حساب این هزینه های خاص (مانند پیامک) از طريق روش پرداخت انتخابي مشترك دريافت مي‌شود. مشترك مي‌تواند هر زمان كه مايل باشد روش پرداخت خود را با ورود به قسمت "افزايش اعتبار" خود تعيين نمايد. مشترك توافق مي‌كند كه در مورد تمديد خدمات (مانند پیامک) دريافتي خود به طور كامل مسئول بوده و چنانچه سایت حساب بیست موفق به دريافت هزينه سرويس (مانند پیامک) مشترك از طريق روش پرداخت انتخابي وي نشود، سایت حساب بیست هيچ مسئوليتي در قبال مشترك و يا شخص ثالث نخواهد داشت.

ب) سيستم پيش پرداخت

  مشخصات سيستم

با استفاده از سيستم پيش پرداخت سایت حساب بیست در حقيقت مشترك پيشاپيش وجهي را به سایت حساب بیست مي‌پردازد و هر زمان كه مايل بود از موجودي حساب پيش پرداخت خود استفاده مي‌نمايد. بديهي است در زمان خريد نيز  بجاي پرداخت در اصل يك مرتبه موجودي به حساب مشترك واريز و همان لحظه نيز توسط سيستم برداشت ميشود تا بدين ترتيب روال استفاده از سيستم پيش پرداخت براي همه خدمات اختصاصی در هر حالت رعايت شود. مشترك در مقابل خدماتی اختصاصی كه از سایت حساب بیست خريداري مي‌نمايد و سایت حساب بیست به وي ارئه مي‌دهد توافق مي‌كند كه هزينه آنها را با استفاده از اين سيستم انجام دهد.

 

پرداخت مشترك مي تواند از طريق كارت هاي اعتباري تعيين شده، و يا روشهاي پرداخت تعيين شده صورت گيرد. مشترك موافقت مي‌نمايد.

مشترك مي‌تواند هر زمان كه مايل باشد مقدار موجودي باقي مانده در حساب خود را از قسمت "رويداد هاي کاربران"در  وب سايت حساب بیست بررسي نمايد.

تمامي نقل و انتقالات مالي مربوط به سيستم پيش پرداخت بر اساس ريال ايران صورت مي‌گيرد و حداقل و حداكثري براي پرداخت وجود ندارد.

 

 استفاده از موجودي حساب پيش پرداخت

 استفاده از موجودي حساب پيش پرداخت تنها براي خريد خدمات اختصاصی سایت حساب بیست از طريق وب سایت حساب بیست امكان پذير است.هيچ خريدي بدون تكميل موجودي حساب مشترك (حداقل به ميزان خريد مورد نظر) صورت نمي‌گيرد. مشترك مي‌تواند هر زمان كه مايل بود اعتبار خود را افزايش دهد. مشاهده ريز عملكرد مربوط به حساب مشترك از طريق لينك "كاركرد حساب" در كنترل پنل اعضاء در وب سايت حساب بیست امكان پذير مي‌باشد.حساب مشترك خريد‌هاي انجام شده، وجه باقي مانده در حساب، مبلغ هر خريد انجام شده، زمان انجام و ... را نمايش مي‌دهد. سایت حساب بیست حق آشكار ساختن هرگونه اطلاعات را بمنظور اجراي هرگونه حكم قضائي، روال قانوني و درخواستهاي دولتي ضروري مي‌داند و همچنين حق ويرايش، رد، ارسال و يا يا حذف هرگونه اطلاعات را  به صورت كلي و يا جزئي به روش جديد سایت حساب بیست در هر زمان براي خود محفوظ مي‌دارد.

 

 ضمانتهاي ويژه

مشترك توافق مي‌نمايد كه سایت حساب بیست هيچگونه ضمانت خاصي در ارتباط با سيستم پيش پرداخت ندارد. سایت حساب بیست صريحا اين حق را براي خود قائل است كه به روش جديد خود خدمات را در صورت صلاحديد لغو نموده و يا انتقال دهد اين امر جهت حفظ  پايداري روال حقوقي، مدني يا جنايي براي سایت حساب بیست،شركت‌هاي وابسته، نمايندگان، متصديان ،مديران و كارمندان آن مي‌باشد.

 

10) ضامن تعهدات

مشترك يا هر شخص ديگر كه به نمايندگي ازمشترك اين توافقنامه رابا عمل تائيد، به صورت الكترونيكي امضا مي‌نمايد، بدين وسيله اعلام مي كند و متعهد مي‌شود كه داراي حقوق، اختيارات و اعتبار لازم براي اجراي مفاد اين توافقنامه را دارا ميباشد و هيچ‌ يك از حقوق و مزاياي اين توافقنامه را به شخص ديگر انتقال نخواهد داد. همچنين متعهد مي‌شود كه 18 سال يا بيشتر سن دارد و يا وكيل قانوني وي اين شرايط را دارد و به جانشيني وي اين قرارداد را امضاء خواهد كرد و تضمين مينمايد كه تمام كارهايي را كه انجام مي‌دهد با علم بر اينكه بر منافع قانوني ديگران آسيب نمي‌زند و با منافع آنها در تضاد نيست انجام مي‌دهد.

 

11) رفع مسئوليت

سایت حساب بیست تحت هيچ شرايطي در برابر خسارات غيرمستقيم و اتفاقي(از قبيل از دست رفتن اطلاعات و ...)‌ مسئول نمي‌باشد، حتي اگر اين ادعا بر اساس قرارداد، نقض گارانتي (صريح يا ضمني)‌، نقض توافقنامه و رويه‌هاي جانبي آن بوده و يا عدم توانايي مشترك در استفاده از خدمات سایت حساب بیست  و يا به هر علتي از دست رفتن اطلاعات و فايلها باشد. اگر چه سایت حساب بیست احتمال چنين خسارتي را گوشزد كرده باشد،  برخي شرايط مسئوليت در برابر خسارت ممكن است از حالات فوق مستثني گردد كه در چنین شرايطي مسئوليت سایت حساب بیست محدود به قانون مي‌گردد. مشترك موافقت مي‌كند كه در هيچ شرايطي حداكثر مسئوليت تقبل شده توسط سایت حساب بیست در برابر خسارات احتمالي بيش از كل مقدار پرداختي شما به ازاي خدمات اختصاصی مشخص خريداري شده نگردد.

 انتهاي بند 12 برخي از حوزه‌هاي قضايي اجازه رد ضمانت ضمني را نمي‌دهند ،در اين موارد مورد شرح داده شده در بالا در مورد شما قابل اجرا نمي‌باشد .

 بند 21 ابقاء بندهاي 1،7،10،12،13،14،15،16،17،18،19،20،21،22 در توافقنامه در صورت لغو شدن يا خاتمه يافتن توافقتامه  به قوت خود باقي مي‌ماند .

 

 12) عدم وجود ضمانت

 سایت حساب بیست هرگونه ضمانت صريح يا ضمني در فروش و غيره را نقض مي‌كند. خدمات درست مطابق با آنچه هستند ارائه ميشوند. سایت حساب بیست هيچگونه ضمانتي مبني بر اينكه خدمات احتياجات مشترك را برآورده مي‌كنند ، سرويسها قطع نمي‌شوند، بدون خطا هستند و یا معايب برطرف خواهند شد ارئه نمي‌دهد. سایت حساب بیست هيچگونه ضمانتي در مورد صحت و دقت عملكرد خدمات و نتايج استفاده از آنها ارائه نمي‌دهد.

 

13)  پرداخت غرامت

 مشترك توافق مي‌كند كه از سایت حساب بیست، پيمانكاران، نمايندگان، كارمندان، مديران، سهامداران و وابستگان آن در مقابل هرگونه ضرر، مسئوليت، آسيب و يا هزينه شامل حق الوكاله كه ناشي از ادعا، عملكرد و يا تقاضاي شخص ثالث در ارتباط با مشترك (شامل نمايندگان مشترك و يا هر فرد ديگر كه از اشتراك، خدمات مشترك با و يا بدون اجازه مشترك، استفاده از خدمات اختصاصی كه مشترك از سایت حساب بیست خريداري نموده است) و يا نقض مفاد توافقنامه‌هاي موجود در اين توافقنامه باشد، محافظت كرده و غرامات اجتماعي را پرداخت نمايد. علاوه بر اين مشترك موافقت مي‌نمايد كه از سایت حساب بیست در مقابل هرگونه ضرر، مسئوليت، آسيب يا هزينه شامل حق ‌الوكاله كه ناشي از نقض ضمانتها ذكر شد و در اين توافقنامه به هرگونه عملكرد خلاف از جانب مشترك، هر ادعايي مبني بر اشتراك شما به كپي‌رايت ، علامت تجاري، حق مالكيت معنوي شخص ديگر باشد محافظت كرده و غرامات احتمالي را بپردازد. اين غرامات علاوه بر غرامتهايي است كه مشترك از طرف خود پرداخت مي‌نمايد. چنانچه شكايتي عليه سایت حساب بیست در حال اجرا يا ارسال باشد سایت حساب بیست بايد در اين مورد مطلع گردد. قصور از جانب مشترك در مورد ارسال اين تعهد‌نامه به منزله نقض موارد اين توافقنامه خواهد بود. سایت حساب بیست مجاز خواهد بود در مقابل چنين ادعاهايي به روش جديد خود از خود دفاع نمايد. مشترك متعهد مي‌شود كه در صورت بروز چنين ادعاهايي بلافاصله سایت حساب بیست را جهت كنترل امور در جريان قرار داده و در تمام مراحل به طور كامل با سایت حساب بیست همكاري نمايد و همچنين توافق مي‌نمايد چنانچه سایت حساب بیست متوجه اقامه مشكلات نهاد دولتي ، اداري يا قضايي در رابطه با اشتراك مشترك در سایت حساب بیست گردد، علاوه بر تغيير كنترل اشتراك مشترك هرگونه اقدام ديگري را كه جهت رعايت قوانين دولتي، اداري يا قضايي لازم بداند تا زمان خاتمه اجرا انجام دهد.

 

14) قوانين حاكم، محل دادرسي ، عدم اجازه شكايت

 مشترك موافقت مي‌نمايد كه محل دادرسي پرونده‌هاي مربوط به خدمات ارائه شده توسط سایت حساب بیست در دادگاه یزد و يا هیئت حل اختلاف نظام صنفی رايانه اي واقع در یزد باشد. مشترك مجاز نخواهد بود در مسائلي كه در اين توافقنامه روشن شده‌اند شكايتي به دادگاه ارئه دهد.

 

15) ابلاغ هاي قانوني

 كليه ابلاغها و اعلانات سایت حساب بیست (به‌جز موارد نقض توافقنامه) در وب‌سايت اعلام خواهند شد. اخطارهاي مربوط به نقض قرارداد به پست الكترونيك مشترك ارسال مي‌شوند. در هرصورت تاريخ دريافت ابلاغ 5 روز پس از ارسال آن در نظر گرفته مي‌شود. اعلانات و ابلاغهاي مشترك به سایت حساب بیست ميبايست به پست الكترونيك موجود در سایت حساب بیست ارسال گردد.

 

 16)عودت وجه

وجه سرويس های غیر رایگان سایت حساب بیست غیر قابل استرداد می باشد. اما مانده حساب پیش پرداخت پس از درخواست کاربر و تا حداکثر طی یک هفته قابل استرداد به حسابی که از آن وصول صورت گرفته، خواهد بود.

 

17) توافقنامه كامل

 توافقنامه حاضر شامل رويه‌ها و توافقنامه‌هايي كه در اين قسمت اشاره شده (مانند رويه حل اختلافات) به عنوان قرارداد كامل و تنها قرارداد بين مشترك و سایت حساب بیست براي  خدمات ذكر شده تلقي مي‌گردد.

 

18)تفكيك ‌پذيري

 بخشهاي اين قراداد تفكيك‌پذير ميباشند. در صورتي كه بخشي از اين قرارداد نامعتبر يا غير اجرايي باشد آن بخش با استناد به قانون و به نزديكترين شكل به متن اصلي تفسير مي‌گردد و ساير قسمتها و شرايط توافقنامه به طور كامل لازم ‌الاجرا هستند.

 

19) سلب اختيار

 عدم اجراي بخشي از شرايط اين توافقنامه و توافقنامه هاي ضميمه آن توسط سایت حساب بیست در مقابل مشترك يا ديگران به منزله سلب حق اجراي اين توافقنامه از سایت حساب بیست نمي‌باشد.

 

20)وضعيت اضطراري

 سایت حساب بیست همه تلاش خود را براي پايدار نگه ‌داشتن خدمات انجام مي‌دهد با اين همه مشكلات تفكيكي خاص و ساير عوامل خارج از كنترل سایت حساب بیست هر از چند گاهي ممكن است منجر به وقفه در سرويس‌دهي سایت حساب بیست گردند. مشترك موافقت مي‌نمايد سایت حساب بیست را براي نتايج اين وقفه‌ها مسئول نداند.

 

21) عدم بهره مندي شخص ثالث

 هيچ قسمتي از اين قرارداد صريحا و يا ضمني به مفهوم اعطاي حقوق، مزايا و يا تعهدي به شخص ثالث نمي‌باشد، مگر مواردي كه در اين توافقنامه ذكر شده‌اند.

 

22) عناوين

عناوين موجود در اين توافقنامه جنبه تفسيري دارند و چنانچه تضادي بين عناوين و مفاد توافقنامه وجود‌داشته باشد، مفاد قرارداد ميبايست مرجع عملكرد قرار گيرند .