به سامانه حسابداري شخصي، آنلاين و رایگان حساب بيست خوش آمديد
کد شامد: 1-1-686358-65-4-4
ثبت نام

 
 
 
Help

شرکت تارا افزار پارس

شرکت تارا افزار پارس
شرکت تارا افزار پارس

راج پوست

مدیرعامل

021-88550502

0936-3943641

تهران - خیابان ولیعصر - چهارراه شهید مطهری ابتدای فتحی شقاقی - پلاک 17 - طبقه سوم

grouptara2@gmail.com

http://taragroup.ir

مأموريت و اهداف سازمانی گروه توليدی تارا افزار پارس طی شماره ثبت 280666 با هدف ارتقای علمی و کيفی نرم‌افزارهای جامع سازمانی در سطح خاورميانه تشکيل گرديد. اين گروه سعی دارد با همکاری مديران، مشاوران، متخصصان و صاحبان انديشه و فکر طی سال آينده به اهداف راهبردی خود جامه‌ی عمل بپوشاند. اين اهداف عبارتند از: 1 - تحقيقات اجرايی و توليد دانش در زمينه‌ی فرآيندهای استاندارد مديريتی در جهت توليد نرم‌افزار با نگرش کيفی 2 - ايجاد زمينه‌ها 3 - کاربردی نمودن تئوری‌های مالی و مهندسی در