به سامانه حسابداري شخصي، آنلاين و رایگان حساب بيست خوش آمديد
کد شامد: 1-1-686358-65-4-4
ثبت نام

 
 
 
Help

ارقام محاسب نو

ارقام محاسب نو
ارقام محاسب نو

ارقام محاسب

دفتر

09150062427

09150062428

مشهد - خیابان راهنمایی

a09150062427@gmail

09150062427.ir

موسسه حسابداری ارقام محاسب نو ****************************** 1- انجام کلیه امور تخصصی مرتبط با حسابداری شرکت های تولیدی ، بازرگانی و صنعتی ، خدماتی ، مهندسی و پیمانکاری 2- انجام عملیات مربوط به امور معوقه حسابداری و اصلاح حسابها 3- پیاده سازی سیستم های حسابداری ، خزانه ، حقوق و دستمزد ، دارایی ثابت و انبار 4- تهیه لایحه دفاعیه جهت ارائه به وزارت دارایی ، سازمان تامین اجتماعی و شرکت در جلسات هیئت حل اختلاف و اخذ مفاصا حساب 5- پیاده سازی سیستم پلاک کوبی اموال (دارائیهای ثابت) و انبارگردان