به سامانه حسابداري شخصي، آنلاين و رایگان حساب بيست خوش آمديد
کد شامد: 1-1-686358-65-4-4
ثبت نام

 
 
 
Help

شرکت تعاونی مسکن جهاد کشاورزی شماره 2 استان تهران

شرکت تعاونی مسکن جهاد کشاورزی  شماره 2 استان تهران
شرکت تعاونی مسکن جهاد کشاورزی  شماره 2 استان تهران

سعد افراسیابی

مدیرعامل

81122030

09126942749

تهران : خیابان سید جمال الدین اسد آبادی نبش خیابان 28 پلاک 210 صندوق پستی 14335/971

sad.afrasiabi@yahoo.com

http://tmjkt.ir/

شرکت تعاونی مسکن کارکنان سازمان جهاد کشاورزی در تاریخ اسفند ماه سال 1388با 120عضو و با سرمایه اسمی 1/392/000ریال فعالیت خود را شروع نمود و در حال حاضر با تعداد 500نفر عضو و با سرمایه اسمی 12/700/000ریال فعالیت رو به رشد خود را ادامه می دهد .فعالیتهای تعاونی مسکن کارکنان جهاد کشاورزی را می توان در سه بخش عنوان نمود : الف ) فعالیت در خصوص تولید و تامین مسکن همکاران که شامل ساخت و ساز پروژه های مسکونی و تحویل زمین بوده ب ) فعالیت در خصوص ارزش افزوده سهام اعضاء که موارد مختلفی مثل خرید زمین پ