به سامانه حسابداري شخصي، آنلاين و رایگان حساب بيست خوش آمديد
کد شامد: 1-1-686358-65-4-4
ثبت نام

 
 
 

لیست آرزوهای کاربران حساب بیست

آرزوی در انتظار آمین شماشرح آرزو : بارالهابدعای امام زمان ع و.. درسال جدیدتوفیق عمل باقیات الصالحات خاصه وقف ملک و اهدای عضو و تعین و تکلیف خمس م> برای سرمایه گذاری در دنیا وآخرت بمن و اهلم و ملتمسین دعا ارزانی فرما
تاریخ ثبت : 1392/06/01وضعیت آرزو : آرزوی در انتظار آمین شماتاریخ تحقق : 1396/03/18
تا کنون 150 بازدید کننده برای تحقق این آرزو آمین گفته اند