به سامانه حسابداري شخصي، آنلاين و رایگان حساب بيست خوش آمديد
کد شامد: 1-1-686358-65-4-4
ثبت نام

 
 
 

لیست آرزوهای کاربران حساب بیست

آرزوی در انتظار آمین شماشرح آرزو : خدایا به امه اطهار حق هرچه آدم ستمکار را خاصه شوهران سابق فرزندانم را به سغتی از ایشان به گیر به آه مظلومان
تاریخ ثبت : 1400/11/12وضعیت آرزو : آرزوی در انتظار آمین شماتاریخ تحقق :
تا کنون 6 بازدید کننده برای تحقق این آرزو آمین گفته اند