به سامانه حسابداري شخصي، آنلاين و رایگان حساب بيست خوش آمديد
کد شامد: 1-1-686358-65-4-4
ثبت نام

 
 
 

لیست آرزوهای کاربران حساب بیست

آرزوی در انتظار آمین شماشرح آرزو : بارالها(حل مشکل مسکن ملی ) برا تسهیل مشکلات همکاران و ملتمسین دعا دل وزرا و روسای ومدیران ومعاونیین و هیات مدیره ها و بازرسان راه ومسکن وشهرسازی وجهاد کشاورزی وعمران پردیس را له ما قزار بده تا فکر بد نکنند بحق معصوم ع خاصه ....
تاریخ ثبت : 1400/01/27وضعیت آرزو : آرزوی در انتظار آمین شماتاریخ تحقق : 1400/02/22
تا کنون 26 بازدید کننده برای تحقق این آرزو آمین گفته اند