به سامانه حسابداري شخصي، آنلاين و رایگان حساب بيست خوش آمديد
کد شامد: 1-1-686358-65-4-4
ثبت نام

 
 
 

لیست آرزوهای کاربران حساب بیست

آرزوی در انتظار آمین شماشرح آرزو : بارالها برا تسهیل مشکلات همکاران و ملتمسین دعا دل وزرا و روسای ومدیران ومعاونیین و هیات مدیره ها و بازرسان راه ومسکن وشهرسازی وجهاد کشاورزی وعمران پزدیس را له ما قزار بده تا فکر بد نکنند بحق معصوم ع خاصه ....
تاریخ ثبت : 1400/01/27وضعیت آرزو : آرزوی در انتظار آمین شماتاریخ تحقق : 1400/02/09
تا کنون 5 بازدید کننده برای تحقق این آرزو آمین گفته اند