به سامانه حسابداري شخصي، آنلاين و رایگان حساب بيست خوش آمديد
کد شامد: 1-1-686358-65-4-4
ثبت نام

 
 
 

لیست آرزوهای کاربران حساب بیست

آرزوی در انتظار آمین شماشرح آرزو : الهی(دریافت وام وتسویه راحت آن) توفیق گرفتن وام 50میلیونی ملت وکشاورزی وملی و60 میلیون بانک مسکن بر ما سهل و باز پرداخت آن را آسانتر بگردان بحق...ع
تاریخ ثبت : 1399/10/01وضعیت آرزو : آرزوی در انتظار آمین شماتاریخ تحقق : 1400/02/22
تا کنون 63 بازدید کننده برای تحقق این آرزو آمین گفته اند