به سامانه حسابداري شخصي، آنلاين و رایگان حساب بيست خوش آمديد
کد شامد: 1-1-686358-65-4-4
ثبت نام

 
 
 

لیست آرزوهای کاربران حساب بیست

آرزوی در انتظار آمین شماشرح آرزو : بارالها(پیگیری های پروژهها) مشکلات مالی و وپیگیری های اداری وامور باقیات الصالحات باقیات الصالحات م در ... (شکرلله)من و ملتمسین دعا را خاصه حل مشکلات مسکن ملی و پروژههای تلو،تیرسازی، ..پردیس،مهاجرترا امر به حل بفرما بحق ح معصوم ...ع
تاریخ ثبت : 1395/06/03وضعیت آرزو : آرزوی در انتظار آمین شماتاریخ تحقق : 1400/02/22
تا کنون 84 بازدید کننده برای تحقق این آرزو آمین گفته اند