به سامانه حسابداري شخصي، آنلاين و رایگان حساب بيست خوش آمديد
کد شامد: 1-1-686358-65-4-4
ثبت نام

 
 
 

لیست آرزوهای کاربران حساب بیست

آرزوی در انتظار آمین شماشرح آرزو : بارالها (رضایت خلق)در کارهای سخت و دشوار و نیک خودت مارا یاری رسان و دوستان و اقوام را ازما ناراضی مگردان و ایشان را شکرگزاربحق ح معصوم ع
تاریخ ثبت : 1395/01/12وضعیت آرزو : آرزوی در انتظار آمین شماتاریخ تحقق : 1398/03/13
تا کنون 93 بازدید کننده برای تحقق این آرزو آمین گفته اند