به سامانه حسابداري شخصي، آنلاين و رایگان حساب بيست خوش آمديد
کد شامد: 1-1-686358-65-4-4
ثبت نام

 
 
 

لیست آرزوهای کاربران حساب بیست

آرزوی در انتظار آمین شماشرح آرزو : بارالها(تسهیل در گرفتن وام ها مسکن و وتسویه حساب خ پاییزی) کمکم کن برا دریافت وتسهیل و ام های مسکن و وام های مد نظر شکرت و تسویه راحت وبدونه استرس بدیها و وام هایم و دل مسئولین را له ما و قدرشناس ما قراربده بحضرات معصوم ع خاصه امام ....
تاریخ ثبت : 1394/06/21وضعیت آرزو : آرزوی در انتظار آمین شماتاریخ تحقق : 1400/02/09
تا کنون 101 بازدید کننده برای تحقق این آرزو آمین گفته اند