به سامانه حسابداري شخصي، آنلاين و رایگان حساب بيست خوش آمديد
کد شامد: 1-1-686358-65-4-4
ثبت نام

 
 
 

لیست آرزوهای کاربران حساب بیست

آرزوی در انتظار آمین شماشرح آرزو : بارالها شکرت حتما صلاحت دراینه بابت تاخیر استجابت دعایمان خودت بیشتر عنایت فرما(شکرلله) برا باقیش بحق ح معصوم ع
تاریخ ثبت : 1394/01/28وضعیت آرزو : آرزوی در انتظار آمین شماتاریخ تحقق : 1400/02/09
تا کنون 115 بازدید کننده برای تحقق این آرزو آمین گفته اند