به سامانه حسابداري شخصي، آنلاين و رایگان حساب بيست خوش آمديد
کد شامد: 1-1-686358-65-4-4
ثبت نام

 
 
 

لیست آرزوهای کاربران حساب بیست

آرزوی در انتظار آمین شماشرح آرزو : بارالها مشکلات وگرفتاریم زیادشد>وتوانایم کم>درسال جدید هم مشکلاتم وملتمسین دعا را حل بفرما خاصه..> وتوانای وتحمل وصبرمان رابیشتر کن> بحق ح زهرا س
تاریخ ثبت : 1393/03/06وضعیت آرزو : آرزوی در انتظار آمین شماتاریخ تحقق : 1400/02/11
تا کنون 173 بازدید کننده برای تحقق این آرزو آمین گفته اند