به سامانه حسابداري شخصي، آنلاين و رایگان حساب بيست خوش آمديد
کد شامد: 1-1-686358-65-4-4
ثبت نام

 
 
 

لیست آرزوهای کاربران حساب بیست

آرزوی در انتظار آمین شماشرح آرزو : بارالهابدعای امام زمان ع و..بما توفیق امین گویی هر روز دعای دیگران و خود م واستجابتش با تو> بما ارزانی فرما بحق ح حضرت امام حسین ع
تاریخ ثبت : 1392/12/16وضعیت آرزو : آرزوی در انتظار آمین شماتاریخ تحقق : 1400/02/13
تا کنون 168 بازدید کننده برای تحقق این آرزو آمین گفته اند