به سامانه حسابداري شخصي، آنلاين و رایگان حساب بيست خوش آمديد
کد شامد: 1-1-686358-65-4-4
ثبت نام

 
 
 

لیست آرزوهای کاربران حساب بیست

آرزوی محقق شدشرح آرزو : بارالهاشکرت برا شفای همه مریض های> ملتمس دعا> خاصه مادر رامین وملتمسین دعا بحق امام زین العابدین ع
تاریخ ثبت : 1392/11/28وضعیت آرزو : آرزوی محقق شدتاریخ تحقق : 1396/03/14
تا کنون 128 بازدید کننده برای تحقق این آرزو آمین گفته اند